Pravidla soutěží

Všeobecná pravidla soutěží na FACEBOOKU a Instagramu

 
  1. Pořadatelem soutěže Ing. Lucie Kalašová jako provozovatel e-shopu a profilu www.ozivdomov.cz se sídlem Znojmo Nesachlebská 193/3. 67181, IČ 141761145
  2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem nebo Instagramem a Facebook/instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli nikoliv Facebooku/Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli nikoliv Facebooku.
  3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“). Účastník nemusí být zákazníkem pořadatele.

Podmínky zařazení do vyhodnocení tipovací soutěže

  1. Podmínkou účasti v soutěži je vložení komentáře se správnou odpovědí pod soutěžní otázku na Facebooku/Instagramu.
  2. Do vyhodnocení soutěže nebudou zařazeny komentáře, které budou chybné, vulgární nebo jiným způsobem pohoršující.

Výhra a její předání

  1. je stanovena pro každou soutěž jednotlivě. Pokud je předání výhry spojeno se zasláním na adresu může být vyžadována platba dopravy. Toto je uvedeno v podmínkách konkrétní soutěže. 
  2. výherce může být vybrán losováním, volbou podle oblíbenosti nebo jinou preferencí pořadatele. V takovém případě je způsob konkrétně předem popsán v podmínkách dané soutěže.
  3. výherce bere na vědomí, že soutěž probíhá ve veřejném prostoru, kde bude také vyhlášen seznam výherců. Účastí v soutěži tedy dává najevo, že se seznámil z podmínkami a je si vědom uveřejnění jeho jména na seznamu výherců případně účastníků.
  4. pokud soutěž probíhá bez registrace e-mailů nebo jiných kontaktů je účastník také seznámen s tím, že musí po vyhlášení výsledků sám reagovat na výzvu pořadatele a o výhru se přihlásit. Prostředí FB neumožňuje první kontakt ze stránky pořadatele do zprávy soukromé osobě je tedy nutné, aby se výherce přihlásil.
  5. V případě sběru dalších kontaktních údajů se jejich využití řídí pravidly GDPR a v souladu s nimi může být účastník informován o výhře v soutěži. 

Případné dotazy je možné směřovat na e-mail info@ozivdomov.cz

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.

Ve Znojmě 1.12.2022

Pravidla soutěže - Kreativní Znojmo jaro 2024

Vánoční soutěž na FB a instagramu 2022